Wdrożenie Dyrektywy o ochronie sygnalistów (Whistleblowing).

Wdrożenie z Grupą Yak to coś więcej niż tylko wsparcie firm i organizacji w przygotowaniu formalnym. Pomagamy stworzyć warunki, w których:
  • procedury obsługi zgłoszeń sygnalistów spełniają wymagania przepisów prawnych dotyczących ochrony sygnalisty i jednocześnie są proste oraz dostosowane do organizacji,
  • zespół jest wyedukowany w kierunku wewnętrznego rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez sygnalistów i nie eskalowanie ich – dzięki temu zmniejsza się prawdopodobieństwo strat wizerunkowych związanych z ujawnieniem incydentu na zewnątrz organizacji,
  • zbudowane jest zaufanie wewnątrz organizacji – problemy są rozwiązywane rzeczowo z poszanowaniem godności sygnalisty oraz osób, których zgłoszenie dotyczy.

Z opublikowanych przez Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji (ang. Association of Certified Fraud Examiners, ACFE) wyników XI globalnego badania na temat oszustw i nadużyć pracowniczych – (Report to the Nations 2020) wynika, że 43% wszystkich nadużyć wykryto dzięki informacjom od sygnalistów. Dodatkowo połowa tych informacji pochodziła od pracowników.

Więcej na tematy dotyczące Whistelblowing (Ochrony Sygnalistów) poczytasz w naszej Bazie Wiedzy. Poniżej prezentujemy nasze ostatnie trzy posty.

Ochrona Sygnalistów – Procedura zgłaszania nieprawidłowości – wybór sposobów przekazywania zgłoszeń

Ochrona Sygnalistów – Procedura zgłaszania nieprawidłowości – wybór sposobów przekazywania zgłoszeń Dobre procedury jak garnitury powinny być szyte na miarę. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych powinien zawierać kilka […]

10 zasad skutecznego wdrożenia systemu whistleblowingowego

10 zasad skutecznego wdrożenia systemu Whistleblowing’ owego Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Jeżeli w organizacji zabraknie wewnętrznego systemu zgłoszeń bądź system […]

Whistelblowing czyli co zrobić, żeby o Twoich nieprawidłowościach nie mówili w wiadomościach?

Kultura Organizacyjna Wzajemnej Odpowiedzialności (KOWO)5 praktycznych zasad wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowościO nieprawidłowościach w firmie zawsze ktoś wie – jak zabezpieczyć firmę przed zagrożeniami wynikającymi ze zgłoszenia […]

ico-korzysci-finansowe-60

Korzyści Finansowe

Ograniczenie lub zapobiegnięcie szkodom finansowym; Brak kar; Ograniczenie kosztów prowadzenie spraw sądowych
ico-korzysci-operacyjne-60

Korzyści Operacyjne

Poprawa funkcjonowania firmy poprzez eliminowanie niepożądanych zachowań i przeciwdziałanie im
ico-korzysci-wizerunkowe-60

Korzyści Wizerunkowe

Większe zaufanie interesariuszy do organizacji;
Poprawa wizerunku pracodawcy

Problemy wynikające z braku efektywnego systemu zgłaszania nieprawidłowości
     


1Ryzyko znacznych strat finansowych wynikających z późno wykrytych nieprawidłowości
Wykrycie ryzyka na wczesnym etapie i rozwiązanie problemu wewnątrz firmy może znacznie ograniczyć lub zapobiec szkodom finansowym.

2Dotkliwe kary finansowe wynikające z braku dostosowania się do wymogów formalnych
Dostosowanie organizacji pod względem prawnym pozwala uniknąć kar finansowych i zadbać o nieposzlakowaną reputację.

3Czasochłonne i kosztowne procesy sądowe
Podmioty, które skutecznie dostosowały swoje rozwiązania do wymogów dyrektywy mogą liczyć na to, że sygnaliści zgłoszą nieprawidłowość kanałem wewnętrznym. Dzięki temu organizacja ma informację, która pozwala im skutecznie zarządzić zasygnalizowaną nieprawidłowością – bez uruchamiania organów ścigania i wszystkich wynikających z tego konsekwencji.

4Brak impulsu do zmian i rozwoju
Dzięki skutecznie wdrożonej dyrektywie o ochronie sygnalistów uzyskuje się poprawę funkcjonowania firmy poprzez eliminowanie niepożądanych zachowań i przeciwdziałanie im. Dodatkowo można osiągnąć ciągły rozwój firmy związany z wdrażaniem usprawnień zgłoszonych przez sygnalistów.

5Niski poziom zaufania w organizacji powodujący brak zaangażowania
Wdrożenie systemu zgłaszania nieprawidłowości umożliwia wzrost zaufania wewnątrz organizacji. Szczególnie, kiedy pracownicy zauważają, że zgłaszane nieprawidłowości są brane “na poważnie”. Skuteczne zajęcie się zgłoszeniami skutkuje zbudowaniem u pracowników poczucia wpływu, który ma bezpośrednie przełożenie na poziom zaangażowania.

Więcej na tematy dotyczące Whistelblowing (Ochrony Sygnalistów) poczytasz w naszej Bazie Wiedzy.

Zapisz się na rozmowę
     

Opowiedz nam yakie masz wyzwania – wysłuchamy Cię uważnie!
Wyjaśnimy Ci yak pracujemy i wspólnie wypracujemy najlepsze rozwiązanie.

Porozmawiajmy

    Zapraszam do kontaktu

    Opiekun Klienta Biznesowego